Kvalitetssystem

Swedenborg har utvecklat ett eget kvalitetssystem som spänner över hela vårt breda program och innefattar:

 

  • Verksnorm för varje produkt
  • Beskriver konstruktion, tillverkningsprocess och provning.
  • Dokumenterad arbetsbeskrivning som i detalj styr arbetet och säkrar arbetsprocessen.
  • Kvalitetshandbok där samtliga normer, dokumentbibliotek samt processer beskrivs. Revisionsarbete pågår och beräknas färdigt under 2010.
  • CRM-program som lagrar all data om projekt och kunder.


AB GF Swedenborg är godkänd leverantör till samtliga kärnkraftverk i Sverige

Då vi har täta kontakter samt regelbunden utbildning med våra huvudfirmor, ingår vi automatiskt i deras ISO-system.

 Ladda ner PDF Kvalitetsdeklaration Swedenborg
Ladda ner PDF Miljödeklaration Swedenborg